Begäran om information enligt dataskyddsförordningen(GDPR)

Du kan enligt artikel 15 i förordningen begära att få tillgång till eventuella personuppgifter
vi på ClearOn AB har i våra register om dig.

När du fyllt i och skickat detta formulär kommer vi att söka efter dina angivna personuppgifter
i våra register. Vi skickar svaret till dig per post till din bokföringsadress inom ca två veckor.


Obligatoriska uppgifter om dig som vi behöver för att kunna söka i våra register:
 
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Personnr:  (ÅÅÅÅMMDDNNNN)

Ange aktuellt telefonnr eller e-postadress där vi kan nå dig om vi eventuellt har frågor:

Om du även vill att vi ska kontrollera om vi har lagrat ditt/dina telefonnr, ange dem nedan:
Tel/mobilnr 1:
Tel/mobilnr 2:


Om du även vill att vi ska kontrollera om vi har lagrat din/dina e-postadresser, ange dem nedan:
e-postadress 1:  
e-postadress 2:  

 Jag godkänner att ClearOn lagrar mina personuppgifter enligt ovan för att kunna hantera detta ärende.
 

Om du har några frågor kan du antingen ringa till vår kundsupport på telefon: 020-78 22 22, eller e-posta: kundsupport@clearon.se